© 2014 Euro Live Technologies Ltd. All rights reserved.  

> Augstās tehnoloģijas (Hi-Tech) - sniegt kvalitatīvākos pakalpojumus, piedāvājot saviem klientiem labākos un jaunākos tehniskos risinājumus.

 

> Starptautiskums – būt daļai no starptautiskās biznesa vides un domāt globāli.

 

> Profesionālisms – sniegt ieguldījumu katra darbinieka zināšanu, prasmju un pieredzes pilnveidošanā, tādējādi ieguldot labākos intelektuālos resursus kompānijas darbības attīstībā un kvalitatīvāko pakalpojumu nodrošināšanā mūsu klientiem.

 

> Lojalitāte - godprātīgi, korekti, ar cieņu izturēties pret savu darbu un kolēģiem, cienīt un atbalstīt uzņēmumu un tā klientus.

 

> Dinamiskums – nekad nestāvēt uz vietas, nepārtraukti tiecoties uz attīstību, uzņēmuma, tā vides, kultūras un produktu nepārtrauktu pilnveidošanu.

 

> Radošas darba vides veicināšana – būt atvērtiem jauniem piedāvājumiem un iespējām, radīt un īstenot inovatīvas idejas.

 
X
Password:
Wrong password.