© 2014 Euro Live Technologies Ltd. All rights reserved.  

ELT lepojas ar lomu, kādu uzņēmums spēlē savu darbinieku dzīvē. Mēs nodrošinām jauniešiem iespēju uzsākt savas karjeras attīstību no nulles, bez iepriekšējas pieredzes, kas nereti nepieciešama, uzsākot darbu citos uzņēmumos. Jau no pirmās dienas mūsu apmācību speciālistu komanda uzņemas rūpes par jaunajiem darbiniekiem. Viņiem tiek nodrošinātas apmaksātas apmācības, kurās topošie speciālisti apgūst visus jaunā amata pienākumus. Vienlaikus notiek arī darbinieku integrācijas process uzņēmuma vidē.

 

Apmācību noslēgumā darbinieks pievienojas kādai no esošajām komandām, kurā atsaucīgi un pretīmnākoši kolēģi palīdz viņam iejusties kolektīvā, rada vienotības sajūtu un iedrošina darboties gan visas komandas, gan savu individuālo mērķu sasniegšanai.

 

Katrai komandai ir grupas vadītājs, kas ir ne tikai darbinieku uzticības persona, bet arī prasmīgs vadītājs, kas atbalsta, iedrošina augstāku darba rezultātātu sasniegšanai, palīdz attīstīt darbinieku prasmes un iemaņas. Katrai komandai tiek organizētas regulāras sapulces, kurās tiek izrunāti aktuālie jautājumi, sasniegtie rezultāti, kā arī grupas vadītājs informē par jaunumiem uzņēmumā.

IEKĻAUŠANĀS KOMANDĀ

PERSONĀLA DEPARTAMENTS:

+371 26440088

 
X
Password:
Wrong password.